DOKUMENTY SZKOLNE DO POBRANIA

Podania deklaracje

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

Deklaracja religia/etyka

Upowaznienie_do_odbioru_dziecka_ze_swietlicy_na_zajecia_pozaszkolne

Jednorazowe_upowaznienie_do_odbioru_dziecka 

Stale_upowaznienie_do_odbioru_dziecka 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Deklaracja obiadowa uczniów 2022/23

Deklaracje 2022/23

Deklaracje spakowane paczka .zip do pobrania tu: 

Deklaracje rok szkolny 2022 23

(jeśli link nie otworzy się w oknie pobierania, należy kliknąć na link prawym klawiszem myszy i wybrać „Zapisz element jako …”) 

Dokumenty szkolne

Statut SP402

Akt założycielski

Zmiana obwodów szkół

(jeśli link nie otworzy się w oknie pobierania, należy kliknąć na link prawym klawiszem myszy i wybrać „Zapisz element jako …”) 

Klauzule
RODO

Klauzule do pobrania tu: klauzule RODO

Inne

Dedykowany LINK SP 402LINK dedykowany SP 402

Nowy wniosek o wydanie Karty Ucznia, dla Rodziców/opiekunów prawnych, którzy za pośrednictwem szkoły wnioskują o kartę dla Ucznia w formie wniosku papierowego

Wniosek-o-wydanie-Spersonalizowanej-Warszawskiej-Karty-Miejskiej-SWKM

Skip to content