DOKUMENTY SZKOLNE DO POBRANIA

Statut Szkoły Podstawowej nr 402

Aktualna wersja statutu obowiązuje od 30.01.2024r.

KLASY I – III

Edukacja wczesnoszkolna 

Wymagania edukacyjne wobec uczniów klasy 1

Wymagania edukacyjne wobec uczniów klasy 2 

Wymagania edukacyjne wobec uczniów klasy 3

KLASY IV – VIII

Język polski 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 8

Matematyka 

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas 4, 5, 6, 8

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7

Przyroda 

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4

Biologia 

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

Chemia

Fizyka

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 8

Geografia 

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8

Język angielski 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 8

Język hiszpański 

Historia 

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 6 

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 8

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy8

Wiedza o społeczeństwie 

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8

Informatyka

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klas 4,5,6,7,8

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 7

Technika

Wymagania edukacyjne z techniki dla klas 4,5,6

Muzyka

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klas 4,5,6,7

Plastyka

Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas 4,5,6,7

Wychowanie fizyczne 

Religia

Podania deklaracje

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

Deklaracja obiadowa uczniów 2022/23

Deklaracje 2022/23

Deklaracje spakowane paczka .zip do pobrania tu: 

Deklaracje rok szkolny 2022 23

(jeśli link nie otworzy się w oknie pobierania, należy kliknąć na link prawym klawiszem myszy i wybrać „Zapisz element jako …”) 

Dokumenty szkolne

Statut SP402

Akt założycielski

Zmiana obwodów szkół

(jeśli link nie otworzy się w oknie pobierania, należy kliknąć na link prawym klawiszem myszy i wybrać „Zapisz element jako …”) 

Klauzule
RODO

Klauzule do pobrania tu: klauzule RODO

Inne

Dedykowany LINK SP 402LINK dedykowany SP 402

Nowy wniosek o wydanie Karty Ucznia, dla Rodziców/opiekunów prawnych, którzy za pośrednictwem szkoły wnioskują o kartę dla Ucznia w formie wniosku papierowego

Wniosek-o-wydanie-Spersonalizowanej-Warszawskiej-Karty-Miejskiej-SWKM

Skip to content