KADRA PEDAGOGICZNA

 
„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” – J. Korczak
 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Joanna Bieńkowska – Terlecka

Dyrektor szkoły
 
Agnieszka Banach
Wicedyrektor szkoły
 
NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 • Eliza Kopczyńska – wychowawca 1a
 • Katarzyna Szmigiera – wychowawca 1b
 • Ewa Kujawa – wychowawca 1c
 • Renata Kowalczyk – wychowawca 1d
 • Julita Włodarczyk – wychowawca 1e
 • Aneta Kaczmarczyk – wychowawca 2a
 • Emilia Zielonka – wychowawca 2b
 • Magdalena Kaleta – wychowawca 2c
 • Monika Mizgier – wychowawca 2d
 • Magdalena Kaleta – wychowawca 3a

Język angielski

 • Katarzyna Szmigiera
 • Monika Mizgier
 • Katarzyna Sadłowska

Religia

 • Elżbieta Mróz

Etyka

 • Ewa Kujawa

NAUCZYCIELE KLAS IV – VIII

Język polski

 • Anna Lesińska – wychowawca 8a
 • Maciej Witkowski – wychowawca 4b, 4c

Język angielski

 • Magdalena Dudek
 • Izabela Kowalska
 • Katarzyna Sadłowska

Język hiszpański

 • Monika Komorowska – Broniarek

Matematyka

 • Mariia Viskovska
 • Magdalena Kaleta

Przyroda

 • Jolanta Osowska – wychowawca 7a
 • Aleksandra Rosińska – wychowawca 4a

Biologia

 • Aleksandra Rosińska

Geografia

 • Jolanta Osowska

Chemia

 • Ewa Pietruszewska

Fizyka

 • Danuta Skowron

Historia, Wiedza o społeczeństwie

 • Ilona Tkaczyk – wychowawca 6a

Informatyka

 • Cezary Bilski – wychowawca 5c
 • Piotr Kusek

Wychowanie fizyczne

 • Patryk Chaberek 
 • Arkadiusz Kwaśniak
 • Aneta Paluch – wychowawca 5a
 • Tomasz Zieliński

Muzyka

 • Aneta Kaczmarczyk – wychowawca 5b

Plastyka

 • Paweł Piskorz

Technika

 • Jolanta Osowska

Religia

 • Agnieszka Domańska – Skurzyńska
 • Elżbieta Mróz

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Piotr Kusek

Biblioteka szkolna

 • Anna Spruch

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 • Anna Kolczyńska – psycholog
 • Monika Mizgier – pedagog
 • Aleksandra Sawuła – pedagog specjalny
 • Magdalena Walentek – logopeda, terapeuta pedagogiczny

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

 • Teresa Kołakowska
 • Olena Mostova
 • Aleksandra Sawuła
 • Magdalena Wojda

ŚWIETLICA SZKOLNA

Anna Luty – kierownik świetlicy szkolnej – wychowawca 7b

 • Kamila Andrzejewska
 • Magdalena Błaszczyk
 • Magdalena Borna
 • Monika Bućko
 • Agnieszka Czarkowska
 • Katarzyna Kruk
 • Marta Mikołajczak
 • Mariusz Ołdak
 • Emilia Zielonka

 

Konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/23

Skip to content