Rada Rodziców w SP 402

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 402 jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Tworzą ją rodzice uczniów, będący przedstawicielami klas. Radę Rodziców reprezentuje Prezydium.

Podstawowym celem Rady jest organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi oraz innymi instytucjami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także organizacją różnych form aktywności dla uczniów wspomagających proces nauczania, wychowania oraz opieki w szkole i środowisku.

Rada jest organem upoważnionym do prezentowania wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły, a także upowszechniania wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

Cele i szczegółowe zadania Rady Rodziców, a także zasady jej działania zawiera Uchwała nr 2 2022 2023 RR SP402.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Marianna Perka

Przewodnicząca Rady

Tomasz Wójcik

Wiceprzewodniczący Rady

Joanna Górna

Skarbnik – dane do przelewów 

46 1600 1462 1734 8012 3000 0001

Kontakt z Radą Rodziców oraz Prezydium:

Email: radarodzicow402waw@gmail.com

Adres do korespondencji:

Rada Rodziców SP 402

Jana Nowaka-Jeziorańskiego

03-982 Warszawa

Skip to content