KLASY 1


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

1 WRZEŚNIA 2022

8:30 – KLASY 1

9:30 – KLASY 4, 5 

10:30 KLASY 2, 3

11:30 KLASY 6,7,8

Na rozpoczęcie roku zapraszamy najpierw na wewnętrzny dziedziniec szkoły, na krótkie powitanie nowego roku szkolnego i przedstawienie nowych wychowawców. 

Następnie klasy wraz z wychowawcami przejdą do swoich sal. 

WYPRAWKA UCZNIA 1 KLASY

Do pobrania tutaj 

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH

25 sierpnia 2022r. czwartek godz. 18:30, korytarz na parterze 

Spotkanie informacyjne dla rodziców klas pierwszych. Na spotkanie zapraszamy tylko 1 rodzica. 

 

 

W klasach pierwszych brak wolnych miejsc

W roku szkolnym 2022/23 w SP 402 powstanie 5 oddziałów klas pierwszychogólnodostępnych.

Listy przyjętych uczniów, z podziałem na klasy, zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły,

w dniu 30 sierpnia 2022r.

Najczęściej zadawane pytania przez rodziców dotyczące SP 402

Nie. W roku szkolnym 2022/23 nie będzie na terenie SP402 tworzonych oddziałów przedszkolnych, tzw. “zerówek”. 

W roku szkolnym 2022/23 prawdopodobnie uczniowie klas 1-3 będą się uczyli na jedną zmianę. Należy jednak liczyć się z tym, że czasem uczniowie mogą rozpoczynać lekcje od drugiej czy nawet trzeciej godziny lekcyjnej.

Tak, w szkole działa już własna kuchnia wraz z dużą stołówką, koszt obiadu to obecnie 6 zł (zupa + drugie danie). W przyszłym roku szkolnym koszt obiadu może ulec zmianie. 

Tak, w szkole działa świetlica dla dzieci z klas młodszych. Czynna jest w godzinach 7:00 do 17:30.

W dniu 1 września 2022 r. zapisy będą się odbywały u kierownika świetlicy. Kartę zapisu do świetlicy można będzie pobrać ze strony szkoły już w sierpniu. 

Tak, w szkole pracuje zespół specjalistów: tj, psycholog, pedagog, logopeda. W przyszłym roku szkolnym zespół będzie się powiększał.

Tak. Gabinet pielęgniarki jest zlokalizowany w części C budynku. W bieżącym roku szkolnym pielęgniarka jest tylko 1 dzien w tygodniu, ze względu na małą ilość uczniów w całej szkole. 

Przy każdym wejściu do szkoły, przez które można odebrać dzieci, znajduje się videodomofon. Przez wideodomofon można odebrać dziecko ze świetlicy. W pierwszym miesiącu trwania roku szkolnego (w okresie adaptacji), rodzic będzie mógł odbierać dziecko bezpośrednio ze świetlicy. Później rodzice odbierający dziecko oczekują na dziecko w strefie rodzica w szkole. 

Obecnie w szkole uczą się jedynie klasy pierwsze. Nauczyciele, którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczyli w klasach pierwszych,  dopiero będą zatrudnieni. Rekrutacja nauczycieli już trwa.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

Tak, podstawa programowa dla klas 1 przewiduje zajęcia komputerowe. Prowadzi je nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.  

 

Tak, na terenie szkoły jest monitoring.

Tak, klasy młodsze mają odrębną przestrzeń, będą się uczyć w salach na parterze. 

Tak, jeśli zbierze się grupa uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach z etyki. Rodzic wypełnia deklarację wyboru dotyczącą religii i etyki (wzór deklaracji na stronie szkoły w zakładce Dokumenty szkolne). W klasach 1-3 zajęcia z etyki może prowadzić także nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

Rekrutacja elektroniczna do klas 1:

Logowanie do systemu rekrutacji dla rodziców od 1 marca (od godz. 13.00) – 17 marca (do godz. 20.00)

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

Najważniejsze daty w harmonogramie rekrutacji klas 1:

Pełny harmonogram rekrutacji tu: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji 

Wszystko o rekrutacji elektronicznej do warszawskich szkół:

https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

1 marca (od godz. 13.00) – 17 marca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

1 marca (od godz. 13.00) – 18 marca (do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

21 kwietnia (godz. 13.00) 

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 kwietnia (od godz. 13.00) – 27 kwietnia (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

29 kwietnia  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

15 czerwca (godz. 16.00) 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca (godz. 16.00) – 23 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca – 24 czerwca (do godz. 15.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

29 czerwca (godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29 czerwca (od godz. 13.00) – 4 lipca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

6 lipca (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

OBWÓD SZKOŁY 

Spis ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 402: 

Całość ulic: 

ul. Z. Burzyńskiego, ul. Cichociemnych, ul. Celownicza, 

ul. Mikołajczyka, ul. Gen. Okulickiego, ul. Optyków, 

ul. M. Pisarka, ul. Szkoły Orląt, ul. Świętego Patryka, 

ul. Precyzyjna, ul. W. Rychtera, ul. Witwickiego

Część ulic:

ul. Fieldorfa parzyste od 32, 32b do 40 

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego nieparzyste 1 a to 9 parzyste od 6 do 22 

ul. Ostrobramska nieparzyste od 73b do 85,

ul. Perkuna nieparzyste od 47 do 55 parzyste od 52 do 73, 

ul. Rechniewskiego nieparzyste od 9 do 13 parzyste 14. 

Skip to content