KLASY 1

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

 

 

Już 27 lutego 2024r. o godz. 17.30 zapraszamy Rodziców na spotkanie informacyjne z Dyrektorem na temat rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 

 

Karta Ucznia w roku szkolnym 2023/2024

ZTM rozpoczyna proces wydawania Kart Ucznia pierwszoklasistom
oraz wymianę tych, które tracą ważność 30 września br.

Wyrobić nową lub przedłużyć już posiadaną Kartę Ucznia można na kilka sposobów podanych poniżej.

 1. Poprzez elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów (e-POP).

Wejdź na stronę https://e-pop.wtp.waw.pl i wypełnij wniosek o Kartę Ucznia. Przygotuj dane dziecka* oraz jego zdjęcie.

Jako sposób odbioru Karty możesz wskazać dowolny stacjonarny POP lub wybrać wysyłkę karty na wskazany we wniosku adres zamieszkania. Wybierając opcję wysyłki na wskazany adres podczas wypełniania wniosku, musisz wybrać termin spotkania online
z pracownikiem ZTM. Spotkanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Na spotkanie online przygotuj:

 • ważną legitymację szkolną z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania,
  a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi zaświadczenie wydane przez placówkę, zawierające:

  • adres zamieszkania ucznia,  

  • informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym, 

  • numer PESEL,

 • dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Wyrobiona Karta Ucznia będzie wysłana na wskazany we wniosku adres zamieszkania
za pośrednictwem operatora Poczta Polska.

Wybierając odbiór karty w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów, po zaakceptowaniu wniosku przez pracownika ZTM, otrzymasz maila z informacją, że wniosek został przyjęty
i należy udać się do dowolnego POP w celu odbioru Karty.

Kartę Ucznia w POP otrzymasz od razu, po pozytywnej weryfikacji danych przez pracownika Punktu. Należy mieć ze sobą te same dokumenty, które zostały wymienione powyżej przy spotkaniu online.

 1. Za pośrednictwem linku elektronicznego otrzymanego ze szkoły, do której uczęszcza Uczeń.

Potrzebne dokumenty:

 • numer obecnej Karty Ucznia (nie dotyczy pierwszoklasistów),

 • zdjęcie* dziecka.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie jego złożenia,
a później informację o jego rozpatrzeniu.

Nową Kartę Ucznia odbierzesz w szkole po otrzymaniu wiadomości z sekretariatu o jej dostarczeniu.

3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Pasażerów.

Potrzebne dokumenty:

 • ważna legitymacja szkolna z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania, a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi zaświadczenie wydane przez placówkę, zawierające:

  • adres zamieszkania ucznia,  

  • informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym, 

  • numer PESEL,

 • dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL,

 • zdjęcie* dziecka w formie elektronicznej lub papierowej.

 1. Składając wniosek papierowy bezpośrednio w szkole.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek (druk wniosku otrzymasz w szkole),

 • zdjęcie* dziecka w formie papierowej.

*zdjęcie powinno być: legitymacyjne, wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle, aktualne (wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy); składane w formie elektronicznej: w formacie JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, wielkość pliku nie większa niż 2 MB; składane w formie papierowej: w formacie 3,5×4,5 cm.

 

Najczęściej zadawane pytania przez rodziców dotyczące SP 402

Zaplanowano utworzenie 4 klas pierwszych (w tym dwie klasy integracyjne)

Nie. W roku szkolnym 2024/2025 nie będzie na terenie SP402 tworzonych oddziałów przedszkolnych, tzw. “zerówek”. 

W roku szkolnym 2024/25 uczniowie klas 1-3 będą zajmować przestrzeń na parterze szkoły, tj. 12 sal lekcyjnych. Prawdopodobnie klas edukacji wczesnoszkolnej będzie 13, w związku z tym uczniowie mogą rozpoczynać lekcje od drugiej czy nawet trzeciej godziny lekcyjnej.

Tak, w szkole działa już własna kuchnia wraz z dużą stołówką, koszt obiadu to obecnie 8 zł (zupa + drugie danie). W przyszłym roku szkolnym koszt obiadu może ulec zmianie. 

Tak, w szkole działa świetlica dla dzieci z klas młodszych. Czynna jest w godzinach 7:00 do 17:30.

W dniu 2 września 2024 r. zapisy będą się odbywały u kierownika świetlicy. Kartę zapisu do świetlicy można będzie pobrać ze strony szkoły już w sierpniu. 

Tak, w szkole pracuje zespół specjalistów: tj, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny.

Tak. Gabinet pielęgniarki jest zlokalizowany w części C budynku. W bieżącym roku szkolnym pielęgniarka jest 4 dni w tygodniu w godz. 8.00-12.00

Przy każdym wejściu do szkoły, przez które można odebrać dzieci, znajduje się videodomofon. Przez wideodomofon można odebrać dziecko ze świetlicy. W pierwszym miesiącu trwania roku szkolnego (w okresie adaptacji), rodzic będzie mógł odbierać dziecko bezpośrednio ze świetlicy. Później rodzice odbierający dziecko oczekują na dziecko w strefie rodzica w szkole. 

Nauczyciele, którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczyli w klasach pierwszych,  dopiero będą zatrudnieni. Rekrutacja nauczycieli już trwa.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

Tak, podstawa programowa dla klas 1 przewiduje zajęcia komputerowe. Prowadzi je nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.  

 

Tak, na terenie szkoły jest monitoring.

Tak, klasy młodsze mają odrębną przestrzeń, będą się uczyć w salach na parterze. 

Tak, jeśli zbierze się grupa uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach z etyki. Rodzic wypełnia deklarację wyboru dotyczącą religii i etyki (wzór deklaracji na stronie szkoły w zakładce Dokumenty szkolne). W klasach 1-3 zajęcia z etyki może prowadzić także nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

OBWÓD SZKOŁY 

Spis ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 402: 

Całość ulic: 

ul. Z. Burzyńskiego, ul. Cichociemnych, ul. Celownicza, 

ul. Mikołajczyka, ul. Gen. Okulickiego, ul. Optyków, 

ul. M. Pisarka, ul. Szkoły Orląt, ul. Świętego Patryka, 

ul. Precyzyjna, ul. W. Rychtera, ul. Witwickiego

Część ulic:

ul. Fieldorfa parzyste od 32, 32b do 40 

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego nieparzyste 1 a to 9 parzyste od 6 do 22 

ul. Ostrobramska nieparzyste od 73b do 85,

ul. Perkuna nieparzyste od 47 do 55 parzyste od 52 do 73, 

ul. Rechniewskiego nieparzyste od 9 do 13 parzyste 14. 

Skip to content