Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez podmioty zewnętrzne

Nasza szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Zajęcia te służą rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań, postaw oraz umiejętności dostosowane są do potrzeb oraz oczekiwań uczniów i rodziców.  

Skip to content