Karta rowerowa

W myśl ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami, po drogach mogą poruszać się osoby, które posiadają do tego uprawnienia tj. między innymi kartę rowerową. Dlatego informujemy i przypominamy, że za uczniów, którzy nie posiadają karty rowerowej, a poruszają się samodzielnie po drogach, odpowiedzialni są ich rodzice. Jest to ich prawnym obowiązkiem.

Większość uczniów naszej szkoły posiada rowery i chętnie z nich korzysta. Aby dziecko bezpiecznie i według przepisów ruchu drogowego mogło poruszać się po drodze musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, co poświadczane jest wydaniem karty rowerowej. Prawo wydania karty rowerowej posiada dyrektor szkoły. Uczniowie odpowiednią wiedzę zdobywają na zajęciach wychowania komunikacyjnego (przedmiot-technika). Sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową dokonuje się w szkole. Zajmuje się tym nauczyciel techniki.

Testy do rozwiązywania online na stronie:

http://brd.edu.pl/

https://1000brd.pl/

Regulamin uzyskania karty rowerowej w zakładce Dokumenty szkolne.

Skip to content